Závodní lékař - Pracovnělékařské službyPracovně lékařské služby

Naše společnost Vám nabízí kompletní servis v pracovně lékařských službách, mezi veřejností známých také jako služby závodního lékaře.

Každý zaměstnavatel je povinen ze zákona zajistit pracovnělékařské služby zásadně u poskytovatele pracovnělékařských služeb a to písemnou smlouvou.

Díky spolupráci s naší společnosti získáte:

 • kompletní pracovně lékařské služby podle platné legislativy
 • vstupní, preventivní a výstupní prohlídky
 • prohlídky pracovišť

Naše služby jsou určeny pro každého zaměstnavatele, bez ohledu na počet zaměstnanců. Mezi naše klienty patří živnostníci, ale také velké společnosti s desítky zaměstnanců, stejně tak i organizace z veřejného sektoru. Ke každému přistupujeme individuální péčí.

Platná legislativa:

 • zákoník práce (262/2006 Sb. )
 • zákon o specifických zdravotních službách ( 373/2011 Sb.)
 • vyhláška o pracovnělákařských službách ( 79/2013 Sb. )

Druhy pracovnělékařských prohlídek

 1. Vstupní prohlídka
  Vstupní prohlídku musí zaměstnanec podstoupit vždy před nástupem do práce. Na prohlídku je být vždy objednám a sebou přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře a to ne starší než 90 dní a ranní moč, pokud lékař provádějící prohlídku nestanoví jinak.
 1. Periodická prohlídka
  Periodické prohlídky se provádějí v pravidelných intervalech určených zákonem dle kategorie práce, věku, rizika ohrožení zdraví a dalších právních úprav

Kategorie 1.
1 x za 6 let ( ve věku do 50 let )
1 x za 4 roky ( ve věku nad 50 let )
Kategorie 2.
1 x za 4 roky ( ve věku do 50 let )
1 x za 2 roky ( ve věku nad 50 let )
Kategorie 3.

1 x za 2 roky ( bez ohledu na věk )

Kategorie 4.
1 x za 1 rok ( bez ohledu na věk )

 1. Výstupní prohlídka
  Výstupní prohlídka je prováděna vždy po skončení pracovního poměru za vykonávanou práci v kategoriích 2., 3., 4., pokud byla u zaměstnance uznána nemoc z povolání, utrpěl pracovní úraz a nebo s předpokladem zhoršení jeho zdravotního stavu. O této výstupní prohlídce neobdržíte posudek, ale bude Vám vystaveno potvrzení o jejím provedení.
 1. Mimořádná prohlídka
  Mimořádná prohlídka se provádí vždy, když vzniklo podezření na změnu aktuálního zdravotního stavu zaměstnance a tato změna by mohla ovlivnit jeho zdravotní způsobilost pro výkon práce. Tuto prohlídku může také navrhnout zaměstnavatel pokud pojal podezření a pochybnost o jeho zdravotním stavu.

Dohled na pracovišti

Dohled na pracovišti je provázen v zákonných lhůtách,

1 x ročně nebo
1 x za 2 roky, jednali se o pracoviště zařazené v kategorii 1 a není její součást činnost, pro niž jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti v části II přílohy č. 2 k vyhlášce č. 79/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem

O provedení dohledu na pracovišti je pořízen záznam, včetně vyhodnocení pracovním a hygienických podmínek. Tento záznam podléhá kontrole ze strany příslušných orgánů.

Dohled na pracovišti se provádí i na všech pobočkách zaměstnavatele, pokud je má.

V případě, že máte o naše služby v oblasti pracovnělékařských služeb zájem, neváhejte nás kontaktovat.

Těšíme se na spolupráci.