Pojišťovny

Naše ordinace spolupracují s následujícími pojišťovnami:

    • Všeobecná zdravotní pojišťovna České repuliky (VZP)
    • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP)
    • Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)
    • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (ZP MV ČR)
    • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)