Od samého počátku poskytování zdravotní péče pacientům se snažíme o vytvoření co nejpříjemnějšího prostředí a poskytnutí odborné a lidské péče na nejvyšší možné úrovni.

Základní poskytovaná péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a respektuje moderní diagnostické metody a postupy evidence-based medicine. 

Ve všech našich ordinacích naleznete:

  • Vysoce kvalifikovaný a školený personál.
  • Maximální informovanost pacienta (vysvětlení diagnózy a následných kroků, informování o předepsaných lécích).
  • Termíny preventivních prohlídek hlídáme za Vás
  • Možností různých forem (telefonicky, online nebo e-mailem) objednání na konkrétní hodinu.
  • Doporučování léku s nejnižším doplatkem.
  • Moderní diagnostické vybavení a příjemné prostředí.

Naši lékaři i sestry pravidelně navštěvují semináře a školení, aby jejich péče o Vás byla ještě lepší. 

Díky preventivním prohlídkám a včasnému podchycení příznaků závažného onemocnění nejen zvyšuje míru úspěšnosti jeho vyléčení, ale též snižuje náklady na jeho následnou léčbu.